Algemene Ledenvergadering

Stukken en notulen

Stukken voor de ALV van 29 oktober 2020

Notulen van de ALV van 29 oktober 2020